Fotorama ze zbiórki 1 Gromady Laseckiej

Zbiórka odbyła się 19.09.2015.