Migawki z obozu letniego 2. Drużyny Warszawskiej na Suwalszczyźnie.