Zapraszamy na wspólne rozpoczęcie roku zachodniej części Warszawy.